Hacettepe Üniversitesi
Tarihçe

Bölümümüz Hacettepe Üniversitesi bünyesinde ilk olarak 1991-1992 eğitim-öğretim yılında "Sınıf Öğretmenliği Bölümü" olarak kurulmuştur. 1997-1998 eğitim-öğretim yılında "İlköğretim Bölümü" adını almış ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı olmak üzere dört ana bilim dalından oluşan bir yapıya dönüşmüştür. 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde "Temel Eğitim Bölümü" adı altında Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Sınıf Eğitimi Ana Bilim dalından oluşan bir bölüm olarak son halini almıştır.